Menu Zavřeno

ANTON CVIK

Anton zastáva od roku 2019 funkciu podpredsedu pre mládež a šport Študentskej rady vysokých škôl. Z vlastnej iniciatívy sa v jeho agende popri mládeži a športe začal venovať aj téme ešportu a hrania počitačových hier u vysokoškolských študentov na Slovensku. Je spoluzakladateľom prvej univerzitnej ešportovej organizácie Esport STUBA a aktívne participoval pri založení dalších univerzitných ešportových organizácií na Slovensku. Taktiež sa zaslúžil o vznik Komisie univerzitného ešportu Slovenskej asociácie elektronických športov, kde momentálne pôsobí ako podpredseda.

Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) je najvyšším zastupiteľským orgánom študentov v Slovenskej republike. V roku 2019 ako prvá organizácia na Slovensku otvorila tému univerzitného ešportu vďaka spolupráci s Esportovní studentskou asociací. ŠRVŠ udeľovala titul Univerzitného ešport majstra Slovenska a v roku 2020 túto kompetenciu odovzdala Komisii univerzitného ešportu SAEŠ. ŠRVŠ sa usiluje o rozvoj bezpečného komunitného prostredia pre vysokoškolských študentov v oblasti ešportu a hrania elektronických športov.

Panel Discussion: Education in Esports (S2)

April 28th 2022
13:30 - 14:00 CET

anton cvik

Popredseda SRVS